MQ Prøve 1

1) Hvad er maks. hastighed ved bugsering?
a) 50km/t
b) 60km/t
c) 80 km/t
d) 100 km/t


2) Hvad skal kølevandstemperaturen være for at starte dieselmotorerne?
a) 5 grader
b) 20 grader
c) 40 grader
d) 60 grader


3) Hvad er en af forudsætningerne for at udføre en bremseprøve?
a) mindst 5 bar i fødeledningen
b) mindst 5 bar i bremseledningen
c) mindst 8,5 bar i fødeledningen
d) mindst 7 bar i bremseledningen
4) Hvad gør man ved manglende kameraovervågning ved en eller flere døre?
a) Man aflåser det pågældende dørsæt
b) Man iagttager ind- og udstigning gennem sidevinduet
c) Toget er nedbrudt
d) Der skal medbringes togpersonale

5) Hvem udføres en driftsikkerhedsprøve af?
a) Værkstedet, eller af lkf efter ordre fra LKI-vagten
b) Togpersonalet i samarbejde med rangerformanden
c) Stationsbestyreren i samarbejde med toglederen
d) Driftkontoret og prøvelederen


6) Hvilken handling skal udføres ved ophold på stationer og depoter på mellem 5 – 24 minutter?
a) Motorerne stoppes
b) Lade motorer kører men slukke klimaanlægget
c) Etablere fremmednetforsyning
d) Toget parkeres jf. instruks 6.2 eller 6.3

7) Hvad skal man gøre ved parkering med 400 V fremmednetforsyning, for indkobling af forvarmning?
a) Trykke på knappen henstilling og se, at der er lys i gul lampe på bagvæg
b) Indstilling af timer til forvarmning skal foretages i alle togsæt. Indstil varmeblæser på niveau 1 i alle førerrum
c) Intet, togsættet sætter selv varme på, når temperaturen falder
d) Intet, forvarmning begynder først, når man foretager startforsøg

8) Hvad gør man ved fejl på et skydetrin?
a) Kontroller om pågældende skydetrin går fri af perronerne
b) Skub skydetrinet ind. Aflås det fejlramte skydetrin. Aflås døren samt modsatte dør
c) Blot orienterer passagerer om at bruge dør i modsatte ende
d) Intet

9)Hvornår skal der udfyldes bremseseddel?
a) Aldrig, computeren udregnger selv ny bremseprocent
b) Der skal altid udfyldes bremseseddel
c) Når der er fejl ved toget der bevirker at den normale bremseprocent ikke kan opnås
d) Når stationsbestyreren syntes det

10) Hvilken slags brandslukkere findes på et MQ togsæt?
a) Vand, pulver og kulsyreslukkere
b) Pulver og kulsyreslukkere
c) Vand og kulsyreslukkere
d) Vand og pulverslukkere

11) Hvad skal der til for at få genindkoblet et vendegear der er i neutral?
a) Kontroller om der er luft på togsættet og foretag et gearskift med F/B kontakten
b) Kontroller om der er 8,5 bar i fødeledningen, stop motorerne og foretag et skift frem og tilbage med F/B kontakten
c) Batterikontakten udkobles og indkobles igen
d) Kravl ind under sættet og tryk på tasten til midtstilling af vendegear


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com