MQ Prøve 2

1) Traktionslampen slukker ikke efter at dørskifteren er drejet i "0", dørene er lukkede og trinene er kørt ind.
Hvad gør du som den første handling ud over at evt. kvitt. dørfejl i gundbillede på MDP?
a) Lader som ingenting
b) Kvitterer med K/B i "traktion - 0 - traktion"
c) Kører i "nøddrift"
d) Suspenderer EP - bremse


2) MQ togsæt er litreret på én af følgende måder:
a) MQ 41xx - 42xx
b) MQ 41xx - 49xx
c) MQ 49xx - 49xx
d) MQ 42xx - 49xx


3) Hvor mange togsæt må der max. sammenkobles?
a) 3 togsæt
b) 4 togsæt
c) 2 togsæt
d) 5 togsæt
4) Hvor stor er brændoliebeholdningen pr. motorvogn?
a) 650 liter
b) 800 liter
c) 750 liter
d) 500 liter

5) Hvor mange nødbremsegreb findes der på et togsæt?
a) 4 stk
b) 2 stk
c) 3 stk
d) 1 stk


6) Hvor er nødstop til dieselmotoren placeret?
a) På førerpladsen i førerrum 2
b) På førerpladsen i førerrum 1
c) Bag lem ved dieselmotoren
d) På kontakten ved kølevandstanken

7) For at kunne afholde automatisk bremseprøve skal følgende betingelser være opfyldt:
a) Fjederbremsen og bremseledning skal være opfyldte
b) Fjederbremsen skal ikke være aktiveret
c) Fjederbremsen og holdebremsen aktiveret og br.ledning på 5 bar
d) Togsættene skal være sat til fremmednet

8) Hvad skal der til for at få genindkoblet et vendegear der er i neutral?
a) Kontroller om der er luft på sættet og foretag et gearskift med F/B- kontakten
b) Kontroller om der er 8,5 bar i fødeledningen, stop motorerne og foretag et skift frem og tilbage med F/B - kontakten
c) Kobl batterikontakten ud og ind
d) Kravl ind under sættet og tryk på tasten til midstilling af vendegear

9) Hvordan er forholdsreglen hvis meldelampen "TC-fejl" ikke slukker under driften?
a) Jeg melder toget nedbrudt
b) Jeg drejer omskifterne nøddrift og bremsefejl i skab 114 ind, fortsætter kørslen med K/B og sørger for at få 2. M/K ind på førerpladsen
c) Jeg drejer omskifterne nøddrift og bremsefejl i skab 114 ind, fortsætter kørslen med nøddriftkontakten på førerbordet og får 2. M/K på førerpladsen
d) Jeg drejer omskifter for nøddrift i skab 114 ind og får 2. M/K på førerpladsen

10) Ved opstart af dieselmotorerne skal kølevandstemperaturen være:
a) 15 grader
b) 22 grader
c) 35 grader
d) 20 grader

11) Hvor mange håndtag til suspendering af fjederbremserne er der på 1 togsæt?
a) 2 på bogie 2, 2 på bogie 1 og 2 på løbebogien
b) 1 på bogie 1, 3 på løbebogien og 0 på bogie 2
c) 1 på bogie 2, 3 på løbebogien og 0 på bogie 1
d) 1 på bogie 1, 1 på løbebogien og 1 på bogie 2


12) Du skal afkoble et togsæt og fortsætte kørslen, hvordan?
a) Drejer FBO til venstre i et førerum op til koblingsstedet, hører at kontaktkasserne skiller ad, afventer billedet i displayet, sætter FBO i "drift", laver en ny dåb og opdaterer ATC
b) Jeg afkobler manuelt og laver ny ATC data
c) Drejer FBO til venstre i førerummet, hører at elkontaktkasserne skiller ad, afventer billedet i displayet, sætter FBO i "0", laver en ny dåb og opdaterer ATC
d) Drejer FBO til venstre i et førerum op til koblingsstedet, hører at kontaktkasserne skiller ad, afventer billedet i displayet, sætter FBO i "0", laver en ny dåb og opdaterer ATC, afholder en ny bremseprøve

13) Du skal parkerer et togsæt. Hvad vil du gøre?
a) Stoppe dieslemotorerne, dreje døromskifteren i "0", indstille forvarmningsuret, tilslutte 400 V og kontrollerer dioderne - gul for spænding, grøn for ladning - og udkoble batterikontakten
b) Parkere et aftalt sted, udkoble batterikontakten og tilslutte 400 V
c) Stoppe dieslemotorerne, dreje døromskifteren i "0", indstille forvarmningsuret, tilslutte 400 V og kontrollerer dioderne - gul for ladning, grøn for spænding - og udkoble batterikontakten
d) Stoppe dieslemotorerne, indstille forvarmningsuret, tilslutte fremmednet og kontrollerer dioderne - gul for spænding, grøn for ladning - og udkoble batterikontakten
14) Hvad er max hastigheden ved bugsering af MQ togsæt?
a) 50 km/t
b) 60 km/t
c) 80 km/t
d) 100 km/t


15) Hvilken handling skal lkf. udfører med frontsignal/slutsignal ved førerumsskift på 4911/4922
a) Selv indstille Front/slutsignal
b) Intet, TC indstiller selv Front/slutsignal
c) Intet, ATC indstiller selv Front/slutsignal
d) Intet, togsættet indstiller selv Front/slutsignal når man sætter igang


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com