MQ Prøve 3

1) Hvad er max hastigheden ved kobling af MQ togsæt?
a) 4 km/t
b) 1 km/t
c) 9 km/t
d) 7 km/t


2) Hvad gør man efter afspærring af bremserne på en bogie?
a) Intet, computeren udregner selv en ny bremseprocent
b) Udregner en ny bremseprocent
c) Udregner en ny bremseprocent, laver en bremseseddel og indtaster de nye værdier i ATC-anlægget
d) Udregner en ny bremseprocent og skriver en bremseseddel


3) Hvordan er forholdsreglen hvis meldelampen "TC-fejl" ikke slukker under driften?
a) Jeg melder toget nedbrudt
b) Jeg drejer omskifterne nøddrift og bremsefejl i skab 114 ind, fortsætter kørslen med nøddriftkontakten på førerbordet og får 2. M/K på førerpladsen
c) Jeg drejer omskifterne nøddrift og bremsefejl i skab 114 ind, fortsætter kørslen med K/B og sørger for at få 2. M/K ind på førerpladsen
d) Jeg drejer omskifter for nøddrift i skab 114 ind og får 2. M/K på førerpladsen

4) Hvor mange nødbremsegreb findes der på et togsæt?
a) 4 stk
b) 2 stk
c) 3 stk
d) 1 stk

5) Hvad sker der når nødstopknappen på førerbordet trykkes ned?
a) Motorerne stopper
b) Motorerne stopper og bremseledningen tømmes
c) Motorerne stopper, bremseledningen tømmes og førerrumsdøren springer op
d) Bremseledningen tømmes


6) Hvad er kvitteringsmulighederne for dødmandsanlægget?
a) Pedal under førerbordet
b) Pedal under førerbordet og "hætten" på K/B-kontroller
c) Pedal under førerbordet, "hætten" på K/B-kontroller og knappen på førerbordet
d) Knap på førerbordet

7) Ved kørsel med 2 togsæt får lkf. fejlmeldingen "TS 2 passagernødbremse" Hvad betyder det?
a) Der er trukket i en passagernødbremse i førerrum 2 i enden på togsættet
b) Der er trukket i 2 passagernødbremser i togsæt 1
c) Der er trukket i en passagernødbremse i togsæt 1, efterse hvilken der er aktiveret
d) Der er trukket i en passagernødbremse i togsæt 2, efterse hvilken der er aktiveret

8) Hvordan kan typhonen betjenes?
a) Kun ved pedal under førerbordet
b) Kun ved knap på førerbordet
c) Ved knap på førerbordet samt pedal under førerbordet
d) På microfonen med tastefunktionen

9) Hvor er afspærringshanen til fjederbremsen placeret?
a) Bag lemmen i skørtet højre side på 41xx
b) I skab 114 på 49xx
c) Bag lemmen i skørtet højre side på 49xx
d) Bag lemmen i skørtet venstre side på 49xx

10) Hvor og hvordan kontrolleres brændoliestanden på MQ togsæt?
a) Ved måler i førerrum 1 i 49xx
b) På taste under lysdioderne ved br.oliestudserne
c) Med pejlepind på begge vogne
d) Ved måler i førerrum 2 i 41xx

11) Hvad gør man ved fejl på et skydetrin som gør det nødvendigt at afspærre det?
a) Aflåser pågældende skydetrin
b) Man aflåser den pågældende dør samt den modstående
c) Orienterer passagererne om at bruge døren i modsatte side
d) Intet


12) Ved manuel adskillelse skal lkf. dreje "spindlen" på koblingen?
a) Venstre rundt
b) Højre rundt og høre et "klik"
c) Venstre rundt og høre et "klik"
d) Højre rundt

13) Hvad gør lkf. hvis kameraovervågningen på hele togsættet bliver uvirksomt
a) Man aflåser pågældende dørsæt og afspærringskæden monteres
b) Man iagttager ind- og udstigningen fra sidevinduet eller ved dårligt udsyn går ud på perronen
c) Toget meldes nedbrudt
d) Der skal medbringes togpersonale
14) Hvor findes håndtaget til manuel betjening af fjederbremsen
a) Bag skørtet på højre side af 49xx
b) I skab 115 på 49xx
c) Under førerbordet på 49xx
d) under førerbordet på 41xx


15) Du skal afkoble et togsæt og fortsætte kørslen, hvordan?
a) Drejer FBO til venstre i et førerum op til koblingsstedet, hører at kontaktkasserne skiller ad, afventer billedet i displayet, sætter FBO i "drift", laver en ny dåb og opdaterer ATC
b) Jeg afkobler manuelt og laver ny ATC data
c) Drejer FBO til venstre i førerummet, hører at elkontaktkasserne skiller ad, afventer billedet i displayet, sætter FBO i "0", laver en ny dåb og opdaterer ATC
d) Drejer FBO til venstre i et førerum op til koblingsstedet, hører at kontaktkasserne skiller ad, afventer billedet i displayet, sætter FBO i "0", laver en ny dåb og opdaterer ATC, afholder en ny bremseprøve


Quiz script provided by
JavaScriptKit.com