SR Prøve 1

1) I-signal
a) Hastighed som angivet på hastighedstavlen
b) Hastighed højst 60 km/t
c) Hastighed 75 km/t eller derover
d) Hastighed som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse


2)
a) Frit til første hovedsignal efter U-signalet
b) Efterfølgende SU og U må påregnes at vise "STOP"
c) Efterfølgende PU må påregnes at vise "STOP"
d) Hastigheden ud af stationen er højst 60 km/t3)
a) Signalet har ingen betydning for standsende tog
b) Signalet markerer togvejens endepunkt
c) Signalet har ingen betydning for tog
d) Hastighed ved udkørsel er højst 60 km/t


4) SU-signal
a) Hastigheden er 40 km/t
b) Hastigheden er 60km/t
c) Hastigheden er 40 km/t på stationen og 80 km/t på den fri bane
d) Sporet kan påregnes at være frit

5)
a) "Forbikørsel forbudt"
b) "Forsigtig forbikørsel tilladt"
c) "Forbikørsel tilladt"
d) "Signal annulleret"

6)
a) Frit gennem stationen, alle signaler viser "kør igennem"
b) Frit gennem stationen, alle signaler viser "kør" eller "kør igennem"
c) Hastigheden gennem stationen er som strækningshastigheden
d) Hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne

7) VI
a) Hastigheden er som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse
b) Hastigheden er 80 km/t
c) Togvejen har ingen sikkerhedsafstand
d) Hastigheden er 40 km/t eller derunder

8) SU
a) Frit forbi U, der viser "kør" eller "kør igennem"
b) Frit til næste hovedsignal, der må påregnes at vise "stop"
c) Efterfølgende SU viser "kør", men U må påregnes at vise "stop"
d) Efterfølgende PU viser "kør", men U må påregnes at vise "stop"

9) U-signal, efterfølges af I-signal, der:
a) viser "kør" med mindst 75 km/t eller "kør igennem" med mindst 75 km/t
b) kan vise hvad som helst
c) viser "kør" med mindst 75 km/t eller "kør igennem" med alle hastigheder"
d) må påregnes at vise "stop"

10) I-signal     Hvilke køreregler gælder fra dette signal?
a) Frit gennem stationen, hastighed som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse
b) Frit til togvejens endepunkt, hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne
c)Frit gennem stationen, hastigheden gælder fra signalet
d) Frit gennem stationen, hastigheden nedsættes til 40 km/t, så vidt muligt fra signalet


11) AM, der efterfølges af I-signal
a) I må påregnes at vise "stop"
b) I viser "kør" med 60 km/t eller 40 km/t
c) I viser "kør"
d) Kan ikke efterfølges af I-signal


12) Hvad betyder signalet?
a) Frit til togvejens endepunkt
b) Hastigheden er 60 km/t. Varslingsanlæg og anlæg for automatisk sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke.
c) Der er ikke garanti for, at sporskifter står rigtigt. Varslingsanlæg og anlæg for automatisk sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke.
d) Der er ikke garanti for, at togvejen er fri. Hastigheden er max 40 km/t Varslingsanlæg og anlæg for automatisk sikrede overkørsler kan ikke påregnes at virke.

13) Hvad viser det efterfølgende hovedsignal ?
a) Hovedsignal viser "stop"
b) Hovedsignal viser "stop" eller "kør" med højst 60 km/t
c) Hovedsignal viser "stop", "kør" med højst 60 km/t eller "kør igennem" med højst 60 km/t
d) Hovedsignal viser "stop", "kør" med alle hastigheder eller "kør igennem" med højst 60 km/t


14)
a) "Signalet annulleret"
b) "Forbikørsel forbudt"
c) "Forbikørsel tilladt"
d) "Forsigtig forbikørsel tilladt"


15)
a) Frit gennem stationen
b) Hastighed højst 60 km/t
c) Hastighed mindst 75 km/t
d) Hastighed som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse


16) SU
a) Efterfølgende SU viser "kør" eller "kør igennem"
b) U viser "kør" eller "kør igennem"
c) Efterfølgende PU viser "kør igennem"
d) U må påregnes at vise stop


17) I
a) Togvejen afviger til højre
b) Hastigheden er 40 km/t
c) Signalet kan ikke forekomme
d) Hastigheden gælder fra signalet


18) Hvad betyder signalet, ved kørsel efter ydre signaler?
a) Frit gennem stationen
b) Hastigheden er mindst 75 km/t
c) Hastigheden er som angivet på hastighedstavlen
d) Hastighedstavlen har ingen betydning


19) Stationsgrænsen er markeret med:
a) I- eller U-signal
b) I-, VI-, AM- eller AM/DS-signal
c) En hvid firkantet plade med rød kant, som vender ind mod stationen
d) I- eller VI-signal


20) Hvad betyder et gult blinklys i et F-signal
a) Hovedsignalet viser "stop", "kør" til en togvej med hastighed under 75 km/t eller "kør igennem"
b) Hovedsignalet viser "stop" eller "kør"/"kør igennem" til en togvej med hastighed under 75 km/t
c) Hovedsignalet viser "stop" eller "kør" til en togvej med hastighed højst 60 km/t
d) Hovedsignalet viser altid "stop"


21) Lokomotivføreren er pr radio underrettet om, at en overkørsel er i uorden.
      Overkørselssignalet viser "overkørslen sikret" og uordenssignalet er slukket.
      Hvordan skal lokomotivføreren forholde sig?
a) Standse foran overkørslen, køre forsigtigt over, afgive lydsignal og melde, at overkørslen fungrede normalt
b) Passere overkørslen som normalt og melde, at den fungerede normalt
c) Passere overkørslen med forsigtighed uden standsning og melde, at den fungerede normalt
d) Passere overkørslen som normalt, men under afgivelse af lydsignal og melde, at den fungerede normalt


22) Hvordan vises signal "overkørslen ikke sikret" i et overkørselssignal
a) Et gult, fast lys
b) To gule, faste lys
c) Et hvidt blinklys
d) Det vises ikke (signalet er slukket)


23) Det (de) spor, som forbinder to togfølgestationer benævnes:
a) Togvejsspor
b) Strækningsspor
c) Hovedspor
d) Gennemkørselsspor


24) Hvad hedder de spor på en station, til hvilke der kan vises signal for indkørsel, udkørsel eller gennemkørsel?
a) Hovedspor
b) Ankomst-/afgangsspor
c) Togvejsspor
d) Strækningsspor


25) En strækning med linieblok
a) er en strækning med AM-signaler
b) begynder ved U eller VU og slutter ved I eller VI
c) er altid fjernstyret
d) har altid AM- eller VM-signaler

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com