SR Prøve 2

1) Hvad betyder signalet?
a) Stands foran signalet
b) Stands foran signalet, hvis det er første PU, og kør videre med max 40 km/t
c) Kør videre med højst 60 km/t
d) Kør videre med højst 60 km/t. Findes varslingsanlæg dog med højst 40 km/t


2) Hvilken påstand er rigtig?
a) Der forekommer en hastighed på 40 km/t i udkørselsenden
b) Der forekommer en hastighed på 60 km/t i indkørselsenden
c) Der forekommer en hastighed på 60 km/t i udkørselsenden
d) Der forekommer en hastighed på 40 km/t i indkørselsenden


3) Hvad viser signalet ?
a) "Forbikørsel forbudt"
b) "Forbikørsel tilladt"
c) "Signalet annulleret"
d) "Forsigtig forbikørsel tilladt"
4) Hvad kan efterfølgende hovedsignal vise? (To-ledet)
a) Hovedsignal viser "kør" med alle hastigheder eller "kør igennem" med alle hastigheder
b) Hovedsignal viser "kør" med mindst 75 km/t eller "kør igennem" med mindst 75 km/t
c) Hovedsignal viser "kør igennem" med mindst 75 km/t eller "kør" med alle hastigheder
d) Hovedsignal viser "kør" med mindst 75 km/t eller "kør igennem" med alle hastigheder

5) I-signal
a) Frit gennem stationen
b) Hastigheden er som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse. Hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne
c) Frit til togvejens endepunkt
d) Hastigheden på stationen er som strækningshastigheden


6) Hvordan skal lokomotivføreren forholde sig til dette signal?
a) Har I-signalet vist "kør igennem", må toget altid fortsætte
b) Der forholdes altid, som om signalet viste "stop"
c) Viderekørsel sker på sigt
d) Har I-signalet vist "kør igennem", må gennemkørende tog fortsætte

7) Hvad viser det efterfølgende hovedsignal?
a) Frit til næste hovedsignal, der må påregnes at vise "stop"
b) Efterfølgende AM viser "kør" eller "kør igennem"
c) Efterfølgende I viser "kør" eller "kør igennem" med mindst 75 km/t
d) Efterfølgende I viser "kør" med alle hastigheder eller "kør igennem" med mindst 75 km/t

8) I-signal
a) Frit gennem stationen
b) Hastigheden er som angivet på hastighedstavlen
c) Hastigheden er 75 km/t eller derover
d) Hastigheden er højst 60 km/t

9)
a) "Stop og ryk frem" hastighed 60 km/t
b)"Stop og ryk frem" hastighed 40 km/t
c) Frit til togvejens endepunkt
d) Hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne

10) VU-signal     Hvad er hastigheden efter signalet?
a) Hastigheden er 60 km/t
b) Hastigheden er 40km/t
c) Hastigheden er som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse, dog max 70 km/t
d) Hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne

11) U-signal
a) Sporet kan ikke påregnes at være frit
b) Hastigheden er 40 km/t på stationen og 80 km/t på fri bane
c) Hastigheden er 40 km/t
d) Hastigheden er 60 km/t


12) AM     Hvad viser efterfølgende I-signal
a) I viser "stop", "kør" med højst 60 km/t eller "kør igennem" med højst 60 km/t
b) I viser "stop" eller "kør" med højst 60 km/t
c) Fortæller ikke noget om I
d) I må påregnes at vise "stop"

13)
a) "Signalet annuleret"
b) "Forbikørsel tilladt"
c) "Forsigtig forbikørsel tilladt"
d) "Forbikørsel forbudt"
14) I-signal
a) Frit gennem stationen
b) Hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne
c) Frit til togvejens endepunkt
d) Signalet kan ikke forekomme


15)
a) Efterfølgende PU viser "kør igennem", men SU og U må påregnes at vise "stop"
b) Efterfølgende PU viser " kør" eller "kør igennem", men SU og U må påregnes at vise "stop"
c) Efterfølgende PU viser "kør igennem", SU viser "kør" og U må påregnes at vise "stop"
d) Efterfølgende PU og SU viser "kør igennem", U viser "kør" eller "kør igennem"


16) I-signal
a) Frit til togvejens endepunkt
b) Hastigheden gælder fra signalet
c) Frit forbi næste hovedsignal
d) Hastighedsnedsættelser afpasses efter standsignalerne


17)
a) Frit gennem stationen
b) Gennemkørende tog kan undlade at standse, hvis signalgivningen tillader viderekørsel
c) Hastigheden (60 km/t) gælder fra signalet
d) Signalet kan ikke forekomme


18) U-signal
a) Frit til næste hovedsignal. Behøver ikke fortælle noget om næste hovedsignal
b) Frit til næste hovedsignal, der må påregnes at vise "stop"
c) Frit forbi næste hovedsignal
d) Hastigheden i udkørselsenden er 75 km/t eller derover


19) Hvad viser det efterfølgende hovedsignal?
a) Hovedsignal viser "stop"
b) Hovedsignal viser "stop" eller "kør" med højst 60 km/t
c) Hovedsignal viser "stop", "kør" med højst 60 km/t eller "kør igennem" med højst 60 km/t
d) Hovedsignal viser "stop", "kør" med alle hastigheder eller "kør igennem" med højst 60 km/t

20)
a) Efterfølgende PU viser "kør", efterfølgende SU må påregnes at vise "stop"
b) U må påregnes at vise "stop"
c) Efterfølgende SU viser "kør" eller "kør igennem"
d) U viser "kør" eller "kør igennem"

Quiz script provided by
JavaScriptKit.com